Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az Egyesület élete

Tűz a Fenyveserdőben

2014. március 21-én tűz ütött ki a Fenyveserdő Nyúldombi Játszótér mögötti területén. A Tűzoltóság oltókocsija 4 fővel vonult ki a helyszínre. Az oltási munkálatokban segítséget nyújtottak a Veresegyházi Polgárőrség tagjai és a GAMESZ munkatársai is. Segítségüket ezúton is köszönjük! A helyszínen készült képek a Galériában érhetőek el! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polgári védelmi gyakorlat

A Veresegyházi Polgármesteri Hivatalban polgári védelmi törzsvezetési gyakorlatra került sor 2013. május 29-én, Veresegyház Város Polgári Védelmi Parancsnoki Törzs és a Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség Polgári Védelmi Felügyelőség szervezésében.

Az elméleti felkészítést és gyakorlatot tartalmazó eseményen a Kirendeltség részéről Fábián István tű. alezredes kirendeltség-vezető, Bodrogi Ágnes tű. hadnagy polgári védelmi felügyelő, Molnár Mihály tű. főhadnagy a tűzoltóság helyettes parancsnoka és Tóth Tamás tű. százados hatósági osztályvezető vett részt.
A képzésre meghívták a katasztrófahelyzetekben feladatot végző, ún. együttműködő erők képviselőit, valamint a város közbiztonságáért tevékenykedők vezetőit. A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetét dr. Varga Ágnes tisztiorvos és Baranyi Lászlóné közegészségügyi felügyelő képviselte, akik tájékoztatást adtak a szakterületüket érintő tevékenységről. Részt vett a gyakorlaton Szőke Zoltán r. alezredes, a városi Rendőrőrs parancsnoka, valamint Pethő Attila, a Polgárőrség parancsnoka.
Az eseményen a települési Polgári Védelmi Szervezet Parancsnoki Törzs tagjainak, valamint a befogadóhelyek parancsnokainak képzését végezték, akik valamennyien részt vettek a felkészítésen.
 
A gyakorlat célja az volt, hogy a résztvevők ismerjék meg a kitelepítés, befogadás során jelentkező feladatokat, a végrehajtásukhoz szükséges vezetési munkafolyamatokat. A gyakorlatba ténylegesen bevont települési polgári védelmi szervezeti tagok ismerjék meg a kitelepítés-befogadás eseményhez kapcsolódó, és a beosztásukból adódó kötelmeiket. A gyakorlatban részt vevő személyi állomány fejlessze vezetői és helyzetfelismerő készségeit. Gyakorolják a gyors helyzetértékelő, döntés előkészítő tevékenységet, és szerezzenek tapasztalatokat, ismereteket a törzsmunka koordináltságának, együttműködésének folyamatairól.
 
A polgári védelmi gyakorlat Bodrogi Ágnes tű. hadnagy polgári védelmi felügyelő által tartott elméleti felkészítéssel kezdődött, majd a jelenlévők Garai Tamás jegyző, polgári védelmi helyettes parancsnok vezetésével egy elképzelt, szimulált helyzetbeállítást követően a kitelepítés, illetve befogadás feladatait gyakorolták.
Az elméleti felkészítést és gyakorlatot az új katasztrófavédelmi jogszabályok előírásai alapján, annak érdekében szervezték, hogy tényleges veszélyhelyzet esetén valamennyi felelős beosztásban lévő szakember, a városban lévő erők mozgósításával, az esetleges problémák gyors és hatékony megoldásával, felkészülten végezze a tevékenységét.
A gyakorlatot a felkészítés vezetői eredményesnek értékelték, azt kívánva, hogy a valós életben ne legyen szükség a megszerzett ismeretekre.

Garai Tamás 

jegyző, polgári védelmi helyettes parancsnok
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
elismeréseinek átadása

2012. augusztus 8-án Egyesületünk polgárőre, Novák Hajnalka elismerésben részesült. A Mogyoródon megrendezésre került eseményen a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság dicséretben részesítette Hajnalkát, és ajándékcsomaggal köszönték meg a 27. Formula-1 ENI Magyar Nagydíjon végzett munkáját, illetve rajta keresztül a Veresegyházi Polgárőr Egyesület munkáját is.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tűz a veresegyházi Hegyek térségben

tuzeset_2012_04_30_06.jpg2012. április 30-án civilként a városban kintlévő polgárőreink a Hegyek térségben füstöt észleltek - és a korábbi esetek tanulságából kiindulva - a biztonság kedvéért a helyszínre mentek, hogy ellenőrizzék, nem történt-e egy újabb tűzeset a városban. A polgárőrök kiérkezésekor a lakók és a szomszédok már értesítették a tűzoltókat, és az ingatlan udvarának hátsó részében elkezdték a lángok oltását. A gondatlan avarégetésből keletkezett tűz továbbterjedt a szomszédos telkekre is, és egy családi házat is veszélyeztetett. A Csibaj és Paskom utcák közötti tűz oltásában, valamint a személyi- és anyagi kár megelőzésében Egyesületünk 4 polgárőre nyújtott segítséget - gyors reagálásukat és szolgálatkész munkájukat ezúton is köszönjük! A helyszínen készült képek a Galériában találhatóak!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pest megyei Polgárőr Közgyűlés - Kiskunlacháza
2012. április 20.

2012. április 20-án került megrendezésre a  Pest Megyei Polgárőr Szövetség Kiskunlacházán tartotta azMegyei_Kozgyules_2012 évenként megrendezésre kerülő tisztújító Közgyűlését. Az eseményen a Veresegyházi Polgárőr Egyesületet összesen 4 fő képviselte. A Közgyűlésen többek között elhangzottak az OPSZ 2011-es évi működéséről szóló Beszámolók, megtárgyalásra kerültek a 2012-es évi működési tervezetek, valamint ismertették az Országos Polgárőr Szövetség 2012. február 25-án módosított majd elfogadott Köztestületi Alapszabályát is. A fentieken túl új tisztségviselőket is választottak a 2 leköszönő, korábbi tisztségviselő helyére. 

A Közgyűlés felszólalói:

Zámbó Péter - r. alezredes, az OPSZ szakmai alelnöke /témája az OPSZ-nél történt változások/
Steiner Attila - OPSZ elnökségi tag /témája a polgárőrségek gazdálkodása/
Nagy Károly - OPSZ elnök /témája az OPSZ 2011-es évi Beszámolója/
Dobos György - OPSZ gazdasági felelős
Vetor György - Fegyelmi Bizottság elnöke
Körömi Lajos - alelnök /témája a Pest Megyei Polgárőr Szövetség Alapszabálya/

A helyszínen készült képek megtekinthetőek a Galériában

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tagokat toboroz a Polgárőrség!
Polgárőrök a biztonságunkért

Pethő Attilát 2011. nyarán választották meg a Veresegyházi Polgárőrség vezetőjének, amikor Murvai Károly korábbi elnök egészségügyi okok miatt lemondott. Az eltelt közel egy év után tettük fel kérdéseinket az új vezetőnek.

- Milyen szervezetet vett át és mennyien vannak?
- A taglétszámunk 35 fő, de ennyien sajnos nem dolgozunk. Vannak olyan tagjaink, akik időközben elköltöztek, s olyanok is akadtak, akik úgy tűnik nem azért léptek be, mert tenni akartak, hanem azért mert polgárőr igazolvánnyal akartak rendelkezni. Szeretném ezt rendbe tenni és kizárólag olyan emberekkel dolgozni, akik ténylegesen kiveszik a részüket a munkából, akiknek a város közbiztonsága a fontos. Többek közt emiatt is tervezzük új tagokat toborzását. Nagyon jó lenne, ha a városban élő fiatal, vagy kevésbé fiatal fiúk, lányok, férfiak, nők csatlakoznának hozzánk, az alsó korhatár a 18. év.

- Kapnak- e valamilyen képzést, vagy oktatást a polgárőr újoncok?
- Különös előképzettségre nincs szükség, de a jó szándékra és akaratra viszont annál inkább. A feladat ellátásához vizsgát nem kell tenni, de természetesen az új tagokat képezzük, elmondjuk mik a feladatok, meddig terjed a polgárőrök jogi lehetősége, milyen védelmet biztosít számunkra az, hogy hivatalos, közfeladatot ellátó személynek minősülünk a szolgálatunk közben. Megtanítjuk azt is, hogyan kell bizonyos esetekben fellépni, eljárni.
Természetesen nem tesszük ki a kezdőket komoly próbatételnek, hanem beosztjuk őket tapasztalt társaik mellé, s így fokozatosan ismerik meg ezt a feladatot, fokozatosan sajátítják el mindazt, amit egy polgárőrnek tudnia kell.
Próbaidőnek is nevezhetjük, hogy a tagjelölttel elláttatunk néhány szolgálatot a tapasztaltabbakkal közösen, s ez alapján tudjuk lemérni, hogy alkalmas-e erre a szolgálatra az illető.

- Mire jogosít a polgárőr igazolvány?

- Semmilyen előjogot nem biztosít, mindössze azért szükséges, hogy ez alapján tudja az illető igazolni egy feladat végzése során, hogy ő polgárőrként jár el.

- Egyedül látják el a feladatokat, vagy a rendőrséggel közösen?
- Vannak esetek, amikor közösen járőrözünk a rendőrökkel, ennek elsősorban ők örülnek, mert így egyszerre több rendőrjárőrt tudnak szolgálatban tartani, de önállóan is végezzük a munkánkat. Elsősorban bűnmegelőzést szolgáló járőrözéseket, illetve rendezvény biztosításait végezzük.

- Mit kapnak a polgárőrök?

- Fizetést, tiszteletdíjat, vagy bárminemű juttatást nem kapunk, ez egy önkéntes feladatvállalás. Az önkormányzattól kapott támogatásból működünk, ebből fedezzük a két gépkocsihoz szükséges üzemanyag költségét. Korábban vásároltunk a tagoknak egyenruhákat is, de most változás várható ezen a téren is, mivel országosan egységesíteni akarják a polgárőr viseletet.

- Hol jelentkezhet, aki jobban meg szeretne ismerkedni a polgárőrséggel?

- A város honlapján megtalálhat minket, illetve a telefonon a 06-70-388-3925 számon.

- Köszönöm a tájékoztatást! Sok eseménytelen szolgálatot kívánok!

Az interjút készítette és lejegyezte: Windhager Károly - Veresi Krónika
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Újabb tűzeset Veresegyházon

2012. április 15-én Egyesületünk polgárőreit ismételten tűzesethez riasztotuz_veres.jpgtták. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a tűzoltáshoz kivonuló oltókocsik útbaigazításához telefonon kérte a Veresegyházi Polgárőr Egyesület segítségét. A veresegyházi Ligetek mögötti térségben, Őrbottyán és Csomád határában, mintegy 15 hektáron égett a száraz, füves terület. A 4-es, kiemelt riasztási fokozatú tűzesethez Gödöllőről, Budapestről és Vácról érkeztek tűzoltókocsik. A tűzesetben személyi sérülés szerencsére most sem történt, de a helyszínen tűzvizsgálat indult, mert nem kizárt, hogy szándékos gyújtogatás áll a keletkezett tűz hátterében. A tűz oltásánál jelen volt: 34 fő tűzoltó, 2 fő rendőr, 2 fő polgárőr.

Kép forrása: www.pest.katasztrofavedelem.hu

Cikk a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján
Cikk az Origo honlapján
................................................................................................................................................................................................................

Dr. Zacher Gábor előadása

dr_zacher.jpg2012. április 03-án a Mézesvölgyi Általános Iskola aulájában került megrendezésre Dr. Zacher Gábor főorvos, toxikológiai osztályvezető előadása a Veresegyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezésében. Zacher doktor  és a több száz érdeklődő köszöntése után Pásztor Béla polgármester úr átadta a szót a főorvos úrnak, aki igen tartalmas és szórakoztató előadást tartott az elkövetkező 2 órában.

Kép forrása: www.videoklinika.hu

Statisztikai tényadatok az elhangzottak alapján:

  • Egy átlag magyar családban az egy gyermekre jutó nevelés időtartama átlagosan 7 perc
  • Évente mintegy 45 millió droghasználat történik, azonban csak kb. 5.000 rendőrségi eljárás indul a droghasználók ellen
  • Egy millió droghasználatból 1 halállal végződik
  • A problémás droghasználok száma hazánkban körülbelül 24.000 fő
  • A tartósan drogfüggőségben szenvedők száma kb. 14.000 fő
  • Nagyjából 350.000 fő használ Magyarországon évente valamilyen pszichoaktív anyagot

A szomorú statisztikai adatok ellenére azonban Dr. Zacher Gábor hangsúlyozta, hogy a fiatalkori droghasználat témakörében nem az elrettentésre, hanem a megfelelő drogprevencióra kell fektetni a hangsúlyt. Magyarországon sajnos egyenlőre az érdemi prevenció nem valósult meg, hiszen a szülőknek többnyire nincs meg a kellő tapasztalata e tárgykörben, valamint a hiányzó szülői preventív tevékenységet nem pótolhatja az iskola. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a szülő megtalálja gyermekével a közös nevezőt. Amíg azonban a nagy átlag azt mutatja, hogy a gyermekek előtt nincs működőképes család-modell, hiányoznak a közös beszélgetések, a családi színterek és az otthon vállalható őszinteség, sajnos, ez igen kis valószínűséggel fog megvalósulni! Ne feledjük azt sem, hogy nem a drogot kell megelőzni, hanem igyekezni kell a kamaszt felkészíteni arra, hogy adott helyzetben megfelelő döntést tudjon hozni!

Az előadáson szó esett továbbá a napjainkban igen népszerűnek számító dizájner drogokról is, valamint azoknak a pszichoaktív anyagoknak a jegyzékéről (az úgynevezett C-listáról), amelyeknek nem csak az előállítását, hanem a terjesztését (beleértve export és import forgalmat) is ideiglenesen törvényen kívül helyzeték. A vonatkozó kormányrendelet megtekinthető itt.

Az eseményen, illetve a rendezvény biztosításában természetesen a Veresegyházi Polgárőr Egyesület tagjai is részt vettek.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tűzeset a veresegyházi General Electric szomszédságában

2012. március 31-én, este 9 órakkor a Veresegyházi Polgárőr Egyesület szolgálatban lévő polgárőrei lakossági bejelentést kaptak, mely szerint tűz keletkezett a General Electric Kisrét utcai üzemének szomszédságában. Mire a járőrszolgálatot ellátó polgárőrök a helyszínre érkeztek, az elsőnek kiérkező tűzoltók már megkezdték a terület oltását, így a polgárőrök segédkezni tudtak a további 3 tűzoltóautó útbaigazításában. A tűz során személyi sérülés nem történt, és a lakóházak sem voltak veszélyben; "csupán" a gyümölcsösben esett kár. Az oltást követő reggelen polgárőreink ismételten felkeresték a tűzeset helyszínét, ahol azt észlelték, hogy még mindig találhatóak izzó fadarabok; ezt követően a visszamaradt parazsat a - Tűzoltósággal egyeztetve - maguk oltották el. A tűzoltásban segédkező polgárőreink: Novák Hajnalka és Molnár Attila - munkájukat ezúton is köszönjük!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eltűnt személy felkutatása

2012. március 10-én, a helyi rendőrség járőrei értesítést kaptak, mely szerint Veresegyház, Reveteg térségéből eltűnt egy 89 éves asszony. Az idős néni eltűnését a rokonok jelezték a rendőrségnek, akik a felkutatásban polgárőreink segítségét is kérték. A rendőrség, a helyi polgárőrség tagjai, a GAMESZ munkatársai, valamint a katasztrófavédelem kutyás mentői 2 napon keresztül keresték az eltűnt személyt, de sajnos hiába. A nénit végül egy kutyasétáltató találta meg az erdőkertesi patakban, az életén azonban ekkor már nem lehetett segíteni. A hozzátartozóknak ezúton fejezzük ki részvétünket gyászukban.
Pásztor Béla Polgármester Úr külön köszönetét fejezte ki mindenki számára, aki a felkutatásban segítséget nyújtott.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intézkedés Polgárőri Járőrszolgálat közben

2012. március 10-én lakossági bejelentés érkezett, mely szerint a veresegyházi Kútfő utcában egy ittas személy fekszik az út szélén. A bejelentést követően a helyszínre érkező rendőr- illetve polgárőr járőr az eszméletlen és bódult férfihoz mentőt hívott, majd kiérkező a mentősök a férfit Detoxikáló Ambulanciára szállították.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Társadalmi munka 2012.

A Veresegyházi Polgárőr Egyesület két tagja, Horváth Attila és Jakab Richárd 2012. január 30-án társadalmi munkában tűzifát vágtak, hogy segíthessenek egy veresegyházi nyugdíjas néni fűtési gondjait megoldani. Polgárőreink segítségét és példamutató magatartását hálásan köszönjük!
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Társadalmi munka 2011.

A Veresegyházi Polgárőr Egyesület polgárőrei 2011. novemberében a helyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felkérésére társadalmi munkát vállaltak. A résztvevők önzetlen segítségét ezúton is köszönjük! Képek a munkáról: itt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részvétel a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
alakuló ülésén

2011. november 14-én, 16 órai kezdettel tartotta alakuló ülését a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a veresegyházi Városháza épületében. Az ülést mintegy 30 fő részvételével Szalontai Boldizsár - önkormányzati képviselő - nyitotta meg. A nyitóbeszéd után hozzátette: a városi Közgyűlés által elfogadott stratégia drog_stop.jpgalapján kell megalapítani a KEF-et civil szervezetekkel, egészségügyi-, oktatási-, rendőrségi-, polgárőrségi képviselőkkel, továbbá meg kell határozni azokat a feladatokat, amelyek a drogmegelőzést szolgálják. Szalontai Úr elmondása szerint - a fentieken túl - a KEF feladatai közé sorolandó még egy Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése, valamint az ideiglenes elnök és a titkár személyének megválasztása is.
A 30 megjelent képviselő közül huszonnyolcan - köztük a Veresegyházi Polgárőr Egyesület is - jelezték a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumhoz való csatlakozási szándékukat.
Az ideiglenesen megválasztott elnök: dr. Csécsyné Drótos Edina, a titkári feladatokat pedig egymás között megosztva Szani Ferenc és Nagy József Attila látják majd el. A veresegyházi KEF következő ülése várhatóan 2012. januárjában lesz megtartva. Az eseményen készült fényképeket itt lehet megtekinteni. További információ a magyarországi KEF-ekről itt.

A felhasznált kép csak illusztráció, eredeti helye itt található.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részvétel az Ügyrendi, Jogi
és Közbiztonsági Bizottság ülésén

Veresegyház Város Önkormányzatának Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. október 17-én megtartott ülésére meghívást kapott Gergely János r. főhadnagy - a Veresegyházi Rendőrőrs parancsnoka, és Pethő Attila - a Veresegyházi Polgárőr Egyesület elnöke is.
A Polgármesteri Hivatal I/111. sz. tanácskozótermében megtartott ülésen 1 sz. napirendi pontként - kötetlen beszélgetés formájában - ismerhették meg a jelenlévők a város közbiztonságának helyzetét, valamint a két rendvédelmi szerv együttműködésének részleteit. Továbbá a 11. számú napirendi pont keretein belül betekintést nyerhettek Szalontai Boldizsár képviselő "Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) létrehozása Veresegyház városában" c. indítványába is.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szent István-napi Városi Díjátadó

Szent István napján, 2011. augusztus 20-án délután átadásra kerültek Veresegyház város szolgálatáért szóló kitüntetések. Az ünnep alkalmából Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő Testülete által adományozott díjakat, Pásztor Béla polgármester és Garai Tamás jegyző adta át.

Murvai Károlynak, a polgárőrség nyugalmazott elnökének lelkiismeretes munkájáért, Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet adományozott. Az oklevelet Murvai Károly rossz egészségügyi állapota miatt a Polgárőrség új elnöke Pethő Attila vette át.

Forrás: Veresegyházi Hírhatár Online
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Új elnöke van a Veresegyházi Polgárőr Egyesületnek

A Veresegyházi Polgárőr Egyesület új elnököt választott. A váltást követően változások is lesznek a polgárőrség életében. Ez esemény kapcsán beszélgettünk az új vezetővel, Pethő Attilával.

vpe_elnok.jpg - Pontosan mikortól gyakorolja ezt az új tisztséget?

- 2011. június 25-én volt a Veresegyházi Polgárőr Egyesület közgyűlése, akkor választottak meg Murvai Károly helyett elnöknek.

Az elődöm megromlott egészségi állapota miatt mondott le.

 - Meséljen magáról egy kicsit!

- Jelenleg Gödön lakom feleségemmel és két középiskolás lányommal. 1985-ben érettségiztem a Szent László Gimnáziumban. Közvetlen érettségi után felvettek a rendőrséghez. Ott tiszthelyettesként kezdtem. Az objektum őrtől, a gyalogos rendőrön keresztül a körzeti megbízottig minden feladatot elláttam. 1997-ben nappalin, kitüntetéssel végeztem a Rendőrtiszti Főiskolát. Ezt követően az előző szolgálati helyemre 15. kerületi Rendőrkapitányságra kerültem vissza. Ott néhány évig az Újpalotai Rendőrőrsnek voltam a parancsnoka. Időközben kiköltöztünk Gödre. Megpályáztattak egy közrendvédelmi osztályvezetői helyet a Dunakeszi Rendőrkapitányságon, melyet megpályáztam és megnyertem. 2005-ig ott dolgoztam. Majd az akkori rendőrkapitányunk átkerült Gödöllőre, és én jöttem vele. Ekkor kerültem át Veresegyházra őrsparancsnoknak. Emiatt lehet többeknek ismerős a nevem. 2009. december 30-án az akkori nyugdíjazási szabályok mellett vonultam nyugdíjba. A Polgárőr Egyesület elnöksége mellett Veresegyházon vállalkozásba fogtam, egy autószervizt üzemeltetünk.

 - Miért pont Önt nevezték ki a Polgárőrség élére?

- Nem kineveztek, megválasztottak. A Veresegyházi Polgárőrség egyesületként működik. Az egyesület közgyűlésén többek között engem javasoltak elnöki tisztségre, majd tikos szavazás keretében a tagok megválasztottak. Korábban rendezvénybiztosításokon és az esti szolgálatok folyamán láthattak a város lakói. A háttérben is igyekeztem a polgárőrség munkáját oly módon segíteni, hogy a működés feltételei meglegyenek, a technikai ellátottságuk valamivel javuljon és hogy megfelelő kapcsolatot ápoljanak az egyéb szervekkel. Hivatali időm alatt példaértékű együttműködésre törekedtem.

 - Pontosan mi az Ön hatásköre?

- Az egyesületi hatáskör úgy gondolom nem egy közérdeklődésre számot tartó információ, hiszen van egy egyesületi szabályzat, a szerint működünk. A polgárok felé semmilyen más jogosítványa nincs egy egyesületi elnöknek, mint bármelyik polgárőrnek. Gyakorlatilag ma Magyarországon ez szinte megegyezik az állampolgári jogokkal. Sem kényszerítő eszköz használati joga, semmilyen plusz joga nincs egy polgárőrnek, mint egy rendes állampolgárnak. Ha bűncselekményt észlel, akkor első körben ezt jelzi a megfelelő szervek felé, illetve annyi hatásköre van, hogy visszatarthatja az elkövetőt. A polgárőröknek egy rövid ideje már vizsgával is kell rendelkezni, illetve szövetséghez kell tartoznunk. Ennek alapján van formaruha viselési joga, illetve amennyiben vizsgát tesz, akkor könnygáz sprayt hordhat magánál. De ez sem áll messze az állampolgári jogoktól sem, hiszen ha ma már a törvényi kereteknek megfelel a ható- és a töltőanyag mennyisége, akkor bárki vásárolhat magának ilyet.

Ugyan nem plusz jogosítvány, de mégis jelentős „megkülönböztetés” az, hogy a polgárőrt szolgálata ellátása során fokozott büntetőjogi védelem illeti meg, ugyanis ekkor (de csakis ekkor) közfeladatot ellátó személynek minősül, így aki vele szemben erőszakot alkalmaz, bántalmazza, az sokkal súlyosabb büntetésre számíthat, mint egy „átlag” polgár esetén.

 - A korábbi vezetéshez képest tervez-e változásokat, és ha igen, akkor milyeneket?

- Természetesen. Bár ezzel nem azt akarom mondai, hogy eddig nem rendben mentek a dolgok. Szerintem korábban is kiválóan működött a polgárőrség. Az elmúlt időszakban Murvai Károly volt a polgárőrség, nem csorbítván ezzel természetesen a tagok érdemét, akik minden egyes rendezvényen ott voltak, és biztosították a rendezvények rendjét és elláttak éjszakai szolgálatot. De gyakorlatilag ő egy személyben kezelt, irányított, szervezett. Ezen szándékozom változtatni, ami hellyel-közzel már meg is történt. Úgy gondolom, hogy egy jó csapatnak kellene irányítani, amin belül el kell osztani a feladatokat. Július 24-én volt egy újabb közgyűlésünk, ahol beszámoltam az átvételnek az aktuális állásáról. Választottunk új elnökséget. Két alelnököt, egy általános alelnököt és egy szolgálatszervezésért felelős alelnököt neveztünk ki, aki nemcsak a szolgálat szervezésért, hanem a rendezvények rendjéért is felel.

 - Lehet tudni, hogy kik ők?

- Az általános alelnök Tószegi Zsuzsanna, a szolgálatszervezési alelnök pedig Jakab Richárd lett, aki egyéb megbízatása folytán is szerintem pont erre a feladatra termett.

 - Nem tudom, hogy a polgárőrség hatáskörébe tartozik-e, de katasztrófa esetén van e jogosultságuk szervezésre. Van-e a városnak katasztrófa terve?

- Minden bizonnyal van, de erre nem én vagyok az illetékes, aki erre válaszolni tud. Ha mi ilyen irányú felkérést kapunk, akkor az egész tagságot mozgósítjuk és az éppen aktuálisan szükséges feladatok végrehajtásában segédkezünk.

 - Milyen az önkormányzattal, illetve a rendőrséggel a kapcsolatuk?

- A rendőrséggel való kapcsolatunk szerintem teljesen jó. Ismerem az igényeiket. Tudom mi a feladatuk, tehát ahhoz tudjuk igazítani a mi szolgálatainkat. Létszámhelyzetük és a feladatok sokasága miatt sokszor igénylik a mi segítségünket. Az Önkormányzattal való kapcsolat szintén megfelelő. Talán mondhatom példaértékűnek, hiszen polgármester úrral személyesen is nagyon jó a viszonyom. Az előbb említett július 24-i ülésen polgármester úr is részt vett. Néhány nagyon szép szóval méltatta Murvai Károly tevékenységét. Ott elhangzott, hogy milyen fontosnak tartja a polgárőrséget Veresegyházon. Nemcsak elvi és erkölcsi támogatásáról biztosított, hanem anyagiról is. Talán egy picit fejlődni is tudunk, mert jelenlegi székhelyünk a rendőrőrs, ahol egyéb adatvédelmi okokból nem üzemeltethetünk irodát.

 - És ez fog változni?

- A polgármester úr ígérete szerint igen. Az új városháza megépülésével szabadulnak majd fel helyiségek, és talán lesz arra lehetőség, hogy mi is kapjunk egy irodát, ahol saját ügyeinket intézhetjük. Nagyon szeretném, ha technikailag is tudnánk fejlődni. Illetve a megjelenésben szeretném, ha lenne egy kis előrelépés. Új egységes formaruhákra lenne szüksége a polgárőrségnek.

 - Veresegyházon jelenleg hány polgárőr teljesít szolgálatot?

- Jelenleg közel harminc fő van állományunkban. A tagok közül vannak néhányan, akik évek óta nem néztek a polgárőrség felé. Ezt szeretném tisztába tenni, tehát megkeressük ezeket a tagokat, és megkérdezzük, kívánják-e fenntartani a tagságukat. Ezúton is szeretném megragadni az alkalmat, hogy szívesen látjuk új tagok jelentkezését.

- Honlapjukon is olvasható, hogy lehet jelentkezni…

- Igen. Én vallom azt, hogy nem nagy létszámú polgárőrségre van szüksége a városnak, hanem hatékonyra. Nyilván van egy ideális létszám, amiből jól lehet dolgozni, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy itt 50-100 polgárőrre lenne szükség. Én úgy gondolom, hogy stabilan 30 főre van szükség, akikre valóban lehet számítani, és tenni is akarnak a városért.

Ha már a honlapot említette, sajnos korábban nem nagyon volt gondozva. Az elmúlt egy hónapban ez a helyzet is megváltozott. Azt szeretném, ha az eseményeinkről kerülnének fel képek és anyagok. A közgyűlésekről tájékozódhatna a lakosság, hátha így is kedvet kapnának néhányan az egyesületben való tevékeny részvételre.

- Jelentkezők terén mi a tapasztalat?

- Sokan jelentkeznek úgy, hogy jönnének polgárőrnek, és akkor elhangzik a kérdés: „Mennyi a fizetés?” – Itt nincs fizetés. Némi költségtérítést tudunk biztosítani, amennyiben éjszakai járőrözésre saját gépkocsiját veszi igénybe. Jelentkező az mindig több van, de aztán sokkal kevesebben maradnak meg. Ide kapcsolódóan jegyezném meg, hogy most a 24-i ülésen megszavaztuk egy új tagfelvételi eljárást is, a megfontolatlan jelentkezések kiküszöbölése végett. Ha valaki jelentkezik, akkor befogadjuk a jelentkezését, és mint pártoló tag vesz részt az egyesület munkájában, egészen a következő közgyűlésig. Addig is néhány szolgálatban részt kell vennie. A tagság öt szolgálatot határozott meg, melyek között rendezvénybiztosításnak is kell lennie. Tehát ez a felvételi eljárás rendje. Ezután döntünk a tag végleges felvételéről, akkor kap igazolványt is. Egy dolog van, amit addig nem tehet, rendőrrel nem láthat el szolgálatot.

- Van, amit még elmondana az olvasóinknak?

- A jelentkezéseket kötnénk a büntetlen előélethez. A térségből a 18 év feletti lakosok jelentkezését várjuk.

- Köszönöm, hogy választ kérdéseimre!

- Én köszönöm, hogy megkeresett!

Az interjút lejegyezte és a fényképet készítette: Válóczy Szilvia-Veresegyházi Hírhatár

 
 

 

Profilkép


KépgalériaArchívum

Naptár
<< Október / 2021 >>

Statisztika

Online: 4
Összes: 140999
Hónap: 2611
Nap: 106